4. svibnja 2022. | 397 prikaza.

Konjičke pukovnije hrvata (Croaten, Crabaten) u Habsburškoj vojsci – I. dio


Prva poznata pukovnija ove vrste, Arneri, borila se u bitki na Bijeloj Gori, pod zapovjedništvom Nicollausa della Nave (samo 100 konjanika). Početkom 1622. zapovjedništvo je preuzeo Hannibal Arneri te je oformljena kao pukovnija (4 satnije), no već sljedeće godine je raspuštena.

20. travnja 1626. grof Juraj Zrinski formira pukovniju (500 ljudi), postavljena za obranu donjoaustrijske granice te je 1628. raspuštena.

Krajem 1623. spojeni su odredi hrvatskih arkebuzira „rittmeistera“ Franje Horvata, Emericha Skala i Filipa Lukovića (Lukowitz) pod zapovjedništvom Nikole Frankopana u pukovniju Frankopan. Raspuštena u lipnju iste godine.

Pukovnik Johann Ludwig Hektor von Isolani borio se kod Bijele Gore te ga car Ferdinand II. nagradio 22. lipnja 1625. s vlastitom pukovnijom Hrvata od 600 konjanika (6 satnija), kojoj je 1628. dodano 10 satnija hrvatskih arkebuzira. 1631. hrvatska tjelesna straža Collalto te odredi pukovnije Lukač, tako da je 1632. brojala 2000 ljudi i nosila nadima „lancera“ (kopljanici). 1640. komandu je preuzeo pukovnik Daniel Beygott, a 1641. pukovnija je raspuštena i razdijeljena po pukovnijama Rajković, Mirković, Marković i Foldvary. Ova pukovnija, pored ostalih, borila se i u velikim bitkama poput one kod Lützena 1632. i Nördlingena 1634., a 1635. – 1636. dio je postrojbi generala Gallasa i Colloreda na Rajni.

Pukovnija Gall, zapovjednik Peter Gall, formirana 24. veljače 1626. (5 satnija). Raspuštena 1627. Do raspuštanja smještena u Češkoj.

1. veljače 1626. Franjo Orehoczy formira pukovniju (500 konjanika) u Wallensteinovoj vojsci. Raspuštena 1627.

Pukovniju Draghi formirao je 1627. Stjepan Draghi (500 konjanika). Sljedeće godine dodano joj 1000 hrvatskih arkebuzira. Pukovnija razdijeljena i raspuštena 1628. godine.

Pukovnik Hrastovački-Lukač formira pukovniju 1628., iste godine raspuštena.

1630., pukovnik Marcus Corpes (600 konjanika), ubrzo raspuštena.

Rudolph Freiherr von Morzin formira pukovniju 18. listopada 1630., raspuštena sljedeće godine.

Pukovnik Peter von Lossy 18. listopada 1630. formira pukovniju (600 konjanika), 1632. dodano 1000 konjanika. Raspuštena 1632. Pukovnija sudjelovala u bitki kod Lützena.

Pukovnija Trgušić (Tergouschitz), nazvana po pukovniku Kasparu Trgušiću. 22. srpnja 1631. formirana pod komandom Hrastovačkog Lukača, 1633. dodano 10 satnija, dodatnih 5 1640. godine. Od 1635 zapovjednik Trgušić, raspuštena 1642., inkorporirana u pukovniju Rajković. Borbe u Češkoj i Saskoj.

Pukovnik Lorenz Blašković 16. travnja 1632. od 500 hrvatskih arkebuzira, reformirana 1636. Borbe u Bavarskoj, Češkoj i Elzasu.

Pukovnija Batthyany, od 16. travnja 1632., pukovnik grof Franjo Batthyany. Pukovnija sudjelovala u bitki kod Nördlingena i pod Colloredom u brobama na Rajni. Raspuštena 1637.

Pukovnik Daniel Beygott od 1. svibnja do 1632. do kraja 1639. godine zapovijedao vlastitom pukovnijom formiranom od 1000 hrvatskih arkebuzira. Borila se kod Lützena i pod Colloredom na Rajni.

Pukovnija Draghi, nazvana po pukovniku Nikoli Mili Draghiju. Pukovniju formirao 1. svibnja 1632. grof Petar Keglević, Draghi zapovjednik od 1634. Pod Keglevićem borbe u Češkoj, pod Draghijem u Gallasovoj vojsci na Rajni. 1640. inkorporirana u pukovniju Lossy.

Wrede, Alphons von: Geschichte Der K. Und K. Wehrmacht, Wien, 1898.

Izvor fotografije: Pablo Oteiral, Hrvatski konjanik u vrijeme bitke kod Fleurusa, 1622.

Autor: Siniša Đuričić

Izvor: https://www.facebook.com/LaurusLeslaeana

Komentari su zatvoreni.