11. veljače 2024. | 345 prikaza.

PREDSTAVLJENE KNJIGE MARIJA WERHASA – Povjesničar Jakša Raguž: “Srpska vojska Krajine” do sada je najbolja napisana knjiga o tematici oružane strukture pobunjenih Srba u Hrvatskoj


Nakladnička kuća Despot infinitus predstavila je u četvrtak 8. veljače 2024. u zagrebačkoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića knjige „AGRESIJA JNA NA HRVATSKU 1991.” i “SRPSKA VOJSKA KRAJINE”. O knjigama su govorili nakladnik Zvonimir Despot, povjesničari dr. sc. Jakša Raguž i dr. sc. Vladimir Huzjan te autor dr. sc. Mario Werhas.

Ovdje donosimo što je na predstavljanju rekao povjesničar dr. sc. Jakša Raguž s Hrvatskog instituta za povijest:

„Činjenica je da u Hrvatskoj, te u susjednim državama, postoji osjetan društveni interes za tematiku Domovinskog rata. To je bila motivacija nizu povjesničara da izrade veći broj dijela koja se bave problematikom pobune Srba u Hrvatskoj te agresije Srbije i Crne Gore.

No glavnina tih dijela se bavi političkom pozadinom pobune i agresije, te prikazom činjeničnih zbivanja iz domene ratnih djelovanja. Problematika prikaza strukture oružanih formacija koje su vršile agresiju, uglavnom je bila fokusirana na JNA, dok su strukture oružane sile pobunjenih Srba u Hrvatskoj – Teritorijalne obrane SAO Krajine, odnosno Republike Srpske Krajine, te iz nje proizašle Srpske vojske Krajine – prikazivane parcijalno i u tekstovima disperzirani po raznoraznim djelima. Jednostavno rečeno, nedostajao je jedan dobar pogled na „drugu stranu“, na srpske pobunjeničke oružane formacije protiv kojih su se borile oružane snage Republike Hrvatske.

Ako se navedeno ima u vidu, onda je knjiga Marija Werhasa, „Srpska vojska Krajine – geneza, ustroj i nestanak“ popunila tu prazninu, jer to je knjiga koja je sinteza svih dosadašnjih djela, te ogromnog broja novih, do sada u znanstvenim radovima nekorištenih, arhivskih izvora.

Ovo djelo daje odličan kronološki uvid u tijek i razvoj Srpske vojske Krajine, od Teritorijalne obrane koja je bila okosnica, pa do njenog nestanka u operacijama „Bljesak“, „Oluja“ te kroz mirnu reintegraciju Podunavlja. Posebice značajan dio knjige, koji ujedno čini i njenu okosnicu i glavninu sadržaja, čini pregled svake od postrojbi. U prvom dijelu se kreće se kreće od pregleda operativnih zona tj. zonskih štabova TO-a, pa naniže, odnosno općinskih štabova TO, brigada TO-a, postrojbi prostornih struktura, sa vrlo preciznim navođenjem zona odgovornosti, rukovodećeg kadra, materijalno-tehničkom opremljenosti postrojbi, brojem ljudstva u određenim periodima itd.

U drugoj polovici knjige, od 163 stranica nadalje, Werhas objašnjava okolnosti u kojima je nastala Srpska vojska Krajine krajem 1992. godine., odnosno donošenje zakonske regulative početkom 1993. godine, te prati promjene u prestrukturiranju do sloma RSK.

Na isti način kako je prezentirao TO RSK, u ovom dijelu knjige detaljno je prezentirana SVK, i po počevši od Glavnog štaba naniže. U knjizi svaki od korpusa čini zasebno poglavlje, daje se kratka povjesnica nastanka, zona odgovornosti, zapovjedna/personalna struktura, popis pristožernih postrojbi, nakon čega slijedi pregled svih postrojbi u sastavu korpusa. Prezentira se njihova unutarnja organizacijska i zapovjedna/personalna struktura te osnovne aktivnosti do „Bljeska“ odnosno „Oluje“ kada se povlačenjem u Bosnu, odnosno predajom, korpusi i njihove postrojbe gase. U posebnim odjeljcima se prezentira posljednji osnovani korpus, Korpus specijalnih jedinica, te ostale komponente SVK kao npr. „Aviacija i protuvazdužna odbrana“.

U djelu se također zorno prezentira odnos prema JNA tj. Vojsci Jugoslavije i Vojsci Republike Srpske, kako politički, tako personalni i materijalno-tehnički.

Djelo Marija Werhasa je rezultat ogromnog truda i rada jednog istinskog zaljubljenika u vojnu povjesnicu, i pravi poznavaoci znanstvenog rada će znati cijeniti ono što su dobili kroz ovo djelo, a to je iznimno koristan i nezaobilazan priručnik za svakoga tko će se ikada baviti znanstvenim istraživanjem događajnice Domovinskog rata. Na jednom mjestu će imati sve tražene, pouzdane podatke, o svakoj postrojbi pobunjenih Srba. Djelo će zasigurno privući širu čitalačku publiku koja je općenito zainteresirana za zbivanja iz Domovinskog rata, posebice populaciju hrvatskih branitelja. Biti će interesantno i čitateljima van prostora Hrvatske.

Glede načina izrade, djelo je metodološki prikladno izrađeno, bilješke sa izvorima adekvatno prate tekst, a posebice treba istaći korištenje adekvatnog metodološko-znanstvenog aparata u kritičkoj interpretaciji analiziranih podataka.

Na kraju mogu zaključiti da je knjiga Marija Werhas vrijedan doprinos korpusu pisanih djela o Domovinskom ratu i stvaranju Republike Hrvatske. Zbilja hvalevrijedno djelo, do sada najbolja napisana knjiga o tematici oružane strukture pobunjenih Srba u Hrvatskoj, sinteza do sada poznatog te rezultat novih arhivskih istraživanja, kojom je poštovani kolega Werhas definitivno obogatiti suvremenu hrvatsku, ali i svjetsku vojnu povijest.“

Zvonimir Despot

Komentari su zatvoreni.