24. veljače 2024. | 195 prikaza.

U ZAGREBU – Predstavljena knjiga „Rat u ime mira – Zašto je došlo do ruske agresije na Ukrajinu“


Baš uoči druge godišnjice od početka ruske agresije na Ukrajinu, u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu predstavljena je u četvrtak 23. veljače knjiga „RAT U IME MIRA – Zašto je došlo do ruske agresije na Ukrajinu“, autora prof. dr. sc. Boštjana Marka Turka, u nakladi Despot infinitusa.

Prof. dr. sc. Tihomir Cipek je kao recenzent napisao o ovoj knjizi sljedeće: “Rukopis predstavlja originalno tumačenje kulturalnih uzroka krize Zapada i ruske agresije na Ukrajinu. Pri tomu se polazi od teze da su politički postupci, kao i tumačenje geopolitike, utemeljeni u određenom shvaćanju kulture, koje potiče političke subjekte na političku akciju.

Autor je svoju tezu uspio dokazati intrigantnim pregledom povijesti političkih ideja, zatim, temeljnih značajki zapadnog političkog poretka, kao i, ruskog nacionalizma. Osnovna je teza da su zapadna društva postepeno odustala od svojih temeljnih vrijednosti. Autor smatra da su one bitno konzervativne. Naglašava značaj kršćanstva i osjećaj pripadnosti nacionalnoj zajednici.

Zanimljivom analizom nastoji se pokazati kako je prihvaćanje teza Marxa i Freuda dalo ključni poticaj za razbijanje tradicionalnih zajednice zapadnog svijeta. U središtu analize je kulturalna borba Zapada i Istoka koju se smatra ključnom odrednicom suvremenog doba i uzorkom ruske agresivne politike. Izrazito je zanimljiva analiza kulturalnih sukoba unutar zapadnih društava između kozmopolitskih liberala i konzervativaca. Kritici je izložena i vladajuća politika Europske unije.

Usmjerenost na analizu kulture i njezinog utjecaja na politiku vrlina je ove knjige. Kultura je pri tomu shvaćane kao skup vrijednosti koje određuje način na koji ljudi razumiju sebe i zajednicu kojoj pripadaju. Autor smatra do to nije vrijednost samo po sebi nego da određuje ne samo legitimnost političkog poretka, nego i tip političke akcije. Dakle, vješto se brani teza da je političko djelovanje određeno samorazumijevanjem nacije i društva. Knjiga je stoga ne samo doprinos teorijama legitimacije političkog poretka, nego i konstruktivističkoj teoriji međunarodne politike. Riječ je o izvornom kulturalnom tumačenju geopolitike utemeljenom u konzervativnoj kritici liberalizma.”

Zvonimir Despot

Komentari su zatvoreni.