22. svibnja 2023. | 945 prikaza.

OTKRIVAMO Roditeljsku kuću Svetozara Borojevića srušila je hrvatska država, a Ministarstvo kulture nije ju zaštitilo jer ne zna da je to bila Borojevićeva kuća


Ministarstvo kulture i medija te Općina Donji Kukuruzari još nam nisu odgovorili na pitanje kako je došlo do rušenja roditeljske kuće feldmaršala Svetozara Borojevića u Mečenčanima i zašto nije bila pod zaštitom, ili da li je bila pod zaštitom. No zato su se nakon prvog našeg teksta javili vlasnici kuće koja se nalazila tik uz Borojevićevu kuću. Oni su nam javili da je kuća bila teško oštećena nakon zagrebačkog i posebno petrinjskog potresa, da su je obišli statičari, da su je označili kao neupotrebljivu, odnosno za rušenje, a da su vlasnici kuće do nje zatražili očitovanje Ministarstva kulture i medija o njezinom statusu budući da je tako teško oštećena prijetila njihovoj kući.

PRVI TEKST O RUŠENJU KUĆE – https://hrvatska-povijest.hr/nacionalna-sramota-u-hrvatskoj-uklonjen-i-posljednji-spomen-na-feldmarsala-svetozara-borojevica-srusena-roditeljska-kuca-u-mecencanima/

Kao dokaz toga, poslali su nam dopis koji su u travnju 2021. godine dobili od Konzervatorskog odjela u Sisku koji potpada pod Upravu za kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija, i koji prilažemo uz ovaj tekst. Iz dopisa je vidljivo da sisački konzervatori nisu mogli utvrditi da je to rodna kuća Svetozara Borojevića, pa da zato nije bila ni pod zaštitom. Nevjerojatno da nitko od njih nije bar malo otišao na internet i uz nekoliko klikova pronašao niz tekstova upravo o toj kući i njezinoj povezanosti s Borojevićem, a sve su to lako mogli naći i u knjizi Danijela Tatića koji je uz opsežnu Borojevićevu biografiju jedno poglavlje posvetio upravo srušenoj kući u Mečenčanima i u njemu nanizao niz povijesnih činjenica o njoj.

Sisački konzervatori su lopticu tako prebacili na Općinu Donji Kukuruzari. Općina je kuću mogla staviti pod lokalnu zaštitu, kako je preporučeno. No očito da Općina Donji Kukuruzari ništa po tome nije učinila, pa je kuća srušena u siječnju ove godine. Tako je hrvatska država uništila i onaj posljednji, ili jedini spomen na Borojevića koji je u Hrvatskoj postojao. Susjedi su nam malo ironično poručili da je od kuće na zemljištu ostalo tek nekoliko drvenih greda, pa će od njih možda napraviti klupicu kao znak sjećanja na nekadašnju Borojevićevu kuću! Tragično sve skupa!

Zvonimir Despot

Komentari su zatvoreni.