17. ožujka 2023. | 2017 prikaza.

 „Povijesno oružje u Hrvatskoj“ – nova knjiga Tomislava Aralice posvećena ideji formiranja muzeja hrvatske vojne povijesti


Ova knjiga predstavlja zbirku mojih članaka o hrvatskom povijesnom oružju objavljenih tijekom posljednjih petnaestak godina u različitim časopisima. Članke sam ugradio u ovu knjigu tek u neznatno izmijenjenom obliku, dodavši poneki novi podatak i ispravivši neke navode koji mi se danas ne čine točnima. Obrađene teme tek su djelić velike raskoši hrvatskog povijesnog oružja i vojne povijesti. Neizostavan je to sadržaj naše nacionalne povijesti, kulture i bića jer smo nacija formirana u ratovima, živjeli smo u ratovima i preživjeli ih. Ja već desetljećima ulažem veliki napor u prikazivanje tog našeg nacionalnog bogatstva, nadajući se doživjeti ustanovljavanje jednog pravog vojnog muzeja koji bi obuhvatio i stariju vojnu povijest. Žalosti me što toga nema ni na vidiku. Za svaku je pohvalu  prezentacija Domovinskog rata (1991. – 1995.) u nekolicini muzejskih ustanova i stalnih postava, ali to ni izdaleka nije sva naša vojna povijest.

Stoga posvećujem ovu knjigu ideji formiranja muzeja hrvatske vojne povijesti koji bi obuhvatio i teme poput Avarskog kaganata, nastanka ranosrednjovjekovne hrvatske države i njezine plemićke vojne elite i vojne moći, saveza s Mađarima, mongolske najezde, borbi protiv Mletačke Republike u srednjem vijeku, unutarnjih dinastičkih ratova 14. i 15. stoljeća, borbi protiv Osmanlijskog Carstva, senjskih uskoka, Hrvatske vojne krajine, Francuskih i Napoleonskih ratova, ratova 19. st., Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata.

Tomislav Aralica

POPIS PRILOGA U KNJIZI:

1. Romanički mač s natpisom INGELRII.

2. Baselard nađen na Banovini.

3. Mornarički bodeži na hrvatskoj strani Jadrana od 16. stoljeća do danas.

4. Najstariji puščani mehanizam u Hrvatskoj.

5. Oklop Ascania Sforze Pallavicina, markiza od Cortemaggiora i Busseta.

6. Oružje senjskih uskoka.

7. Sablje iz 16. i 17. stoljeća izvađene iz korita rijeke Kupe kod Siska.

8. Pištolj nađen pokraj Okića.

9. Husarska sablja iz 17. st. sa srebrenom opremom iz Muzeja grada Šibenika.

10. Hrvatsko-ugarska plemićka sablja portai forma iz oko 1675. godine.

11. Dalmatinski ukrasni bodež iz 1713. godine.

12. Kratki albansko-dalmatinski mornarički mač s kraja 17. ili početka 18. stoljeća.

13. Pištolji zagrebačkih majstora špoljara, puškara i šiftara 18. stoljeća.

14. Kordec koji je nekoć pripadao plemićkoj obitelji Ožegović.

15. Ulansko koplje M.1789.

16. Mornarički časničko-dočasnički bodež iz 1811.

17. Sablja časnika austrijske ratne mornarice M.1827.

18. Jatagan dalmatinskih domobrana M.1869.

19. Svečana sablja sveučilišnih građana zagrebačkog sveučilišta iz 1895. godine.

20. Paradni odjevni bajunet časnika habsburškog ratnog zrakoplovstva.

21. Sablja feldmaršala Svetozara Borojevića.

Baselard iz Prevršca, prednja strana
Bodež, kraj 16. st., vjerojatno sjeverna Italija oko 1590., ZTA-2501. Ima glavicu drške s tordiranim rebrima, navoje srebrne žice na dršci, križnicu savinutih krakova, obrambeni prsten i gotovo četverobridno sječivo s dubokim žljebovima i probojima. Nađen je u Splitu.

Najstariji poznati primjerak dalmatinskog ukrasnog bodeža 18. st. Izradio ga je Mitar Petrov iz Kotora 1700. godine.

Bakrorez Cesara Veccellija, prvi put tiskan 1590., koji prikazuje uskočkog vojvodu. Vojvoda ispod kaputa nosi pancirnu košulju izrađenu od prepletenih čeličnih alkica kakve su tad nosili plemići i ugledni zapovjednici hrvatskog pješaštva ili konjice. Sačuvalo se nekoliko primjeraka takvih pancirnih košulja iz druge polovine 16. i 17. stoljeća korištenih od strane hrvatskih plemića i časnika. Od njih su najpoznatije dvije pancirne košulje koje su pripadale članovima obitelji Zrinski.

Željezni ostaci pištolja iz Okića prije konzervacije i restauracije.

Pištolj iz Okića nakon konzervacije i restauracije, prednja strana.

Husarska sablja izrađena u Hrvatsko-ugarskom Kraljevstvu oko 1600. godine.

Par pištolja koje je izradio zagrebački majstor Baltazar Szeber (Sever) između 1740. i 1760. godine.

Pukovnik Milan Emil Uzelac, zapovjednik austrougarskog ratnog zrakoplovstva, s pratnjom obilazi zrakoplovne postrojbe na Sočanskom ratištu, prosinac 1916. godine. Uzelac paše običnu dočasničku bajunetu M.95 s časničkom kićankom, dok stožerni pukovnik s desne strane ima zarobljenu talijansku bajunetu za puške Mannlicher-Carcano M.1891 s austrougarskom časničkom kićankom.

Sablja feldmaršala Svetozara Borojevića.

Komentari su zatvoreni.